5-YOsemite VAlley, 36×60

Rick Delanty - Yosemite Valley - 36x60

Rick Delanty – Yosemite Valley – 36×60