The start. “Slipstream Sonata”

The start. "Slipstream Sonata"