Delanty-Rick-Perihelion-24×24

"Perihelion" by Rick Delanty, 24x24